خصوصی جام جهانی بازیگری بازیکنان فوتبال

خصوصی: جام جهانی بازیگری بازیکنان فوتبال بازیکن ایرانی بازیگری تبدیل ایران آلمان

گت بلاگز اخبار بین الملل رژیم صهیونیستی با اعدام عاملان عملیات‌های شهادت‌طلبانه موافقت کرد

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) کلیات طرح مجازات اعدام عاملان عملیات‌های شهادت‌طلبانه را به تصویب رساند.

رژیم صهیونیستی با اعدام عاملان عملیات‌های شهادت‌طلبانه موافقت کرد

رژیم صهیونیستی با اعدام عاملان عملیات های شهادت طلبانه موافقت کرد

عبارات مهم : اعدام

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) کلیات طرح مجازات اعدام عاملان عملیات های شهادت طلبانه را به تصویب رساند.

به گزارش مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، پارلمان رژیم اشغالگر قدس (کنیست) امروز کلیات طرح اجرای حکم اعدام فلسطینی هائی که در عملیات ضد صهیونیستی شرکت کنند را تصویب کرد.

رژیم صهیونیستی با اعدام عاملان عملیات‌های شهادت‌طلبانه موافقت کرد

به گزارش این رسانه، دادگاههای نظامی این رژیم می توانند در صورت اجماع قضات به صدور حکم اعدام جهت فلسطینیانی مبادرت کنند که عملیات شهادت طلبانه علیه اشغالگران انجام داده اند.

قانونی کنونی حتی آن دسته از اسرای فلسطینی را که به این اتهام در زندانهای اشغالگران قدس به سر می برند را نیز در بر خواهد گرفت.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) کلیات طرح مجازات اعدام عاملان عملیات‌های شهادت‌طلبانه را به تصویب رساند.

واژه های کلیدی: اعدام | صهیونیستی | رژیم صهیونیستی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz